Soetendaal 43

AMSTERDAM
verkocht

Omschrijving

Deze prachtige geheel gerenoveerde riante HOEKwoning met inpandige garage en grote voor- en achtertuin, beschikt over een schitterende open woonkeuken met groot spoeleiland, 8 kamers verdeeld over 3 woonlagen, 2 luxe badkamers, 4 toiletten, een zonnebalkon en een dakterras.

De hoekligging en de extra strook tuin naast de woning zorgen voor een fraai groen aanzicht, meer privacy en een korte achterom naar de achtertuin. Met de achtertuin op het oosten en de voortuin op het westen heeft dit huis de hele dag het genot van de zon. De woning staat op een perceel van maar liefst 271 m² met een totale netto vloeroppervlakte van 211 m² en beschikt over een optimale indeling. De afwerking is hoogwaardig; in de gehele woning ligt een eikenhouten visgraadvloer, overal luxe LED-inbouwverlichting 3-traps dimbaar, hoge binnendeuren en daklichten die zorgen dat de nieuwe uitbouw, opbouw en de garage voorzien zijn van daglicht.

Buitenveldert is een fijne groene en kindvriendelijke wijk. De woning is gelegen in een gedeelte van Buitenveldert dat zeer in trek is, dicht bij de Zuidas, waar een geheel nieuw internationaal centrum aan het ontstaan is met een veelvoud aan voorzieningen op het gebied van winkels, horeca en andere uitgaansgelegenheden. Ook het Groot Gelderlandplein, de Beethovenstraat en de Buitenveldertselaan bevinden zich in de nabije omgeving. Verder zijn er tal van recreatiemogelijkheden te vinden in het nabijgelegen Amsterdamse Bos.

Het openbaar vervoer met diverse tram- en bushaltes bevindt zich op loopafstand. Uitvalswegen met aansluiting op de ring A10, A2, A4 en A9 zijn ook op korte afstand te bereiken.

INDELING
Door de fraai aangelegde groene voortuin (ca. 70 m²) bereikt u via de entree de woning. De hal met rechts garderoberuimte, meterkast met technische installatie, toilet, bergruimte met 1e wasmachine-aansluiting en trap naar de verdieping. Aan de linkerzijde hoge, dubbele openslaande zwarte deuren als entree naar de ruime living (ca. 70 m²) met nieuwe luxe open keuken voorzien van een stenen aanrechtblad, groot spoeleiland met vaatwasser, grote ijskast met 3 ladenvriezer, combimagnetron, 5- pits gaskookplaat, ingebouwde afzuiger en een tv-aansluiting.

De woonkamer ontleent zijn ruimtelijkheid aan de nieuwe uitbouw met lichtstraat. De aluminium schuifpui geeft toegang naar de gezellige achtertuin (ca 49 m²) welke voorzien is van tuinlicht, vorstvrije buitenkraan, nieuwe zwarte schuttingen met tuindeur, zodat de tuin ook via achterom te bereiken is. De achtergevel is voorzien van strakke LED-verlichtingsstroken.

Aan de linker zijkant bevindt zich de inpandige luxe verwarmde garage (18,8 m²) met elektrische garagedeur. Een unieke optie om de auto inpandig te parkeren en binnendoor via de uitbouw de woning in te kunnen lopen. De ruimte is door de nette afwerking en de aanwezigheid van een daglichtkoepel natuurlijk ook te gebruiken als werkruimte, hobbyruimte of berg/wasruimte (een 2e wasmachine- aansluiting is hier aanwezig).

De eerste verdieping telt vier goede slaapkamers en er bevindt zich een ruime luxe badkamer voorzien van vloerverwarming, ligbad, inloopdouche met inbouw regendouche, dubbel wastafelmeubel en een verwarmde spiegel met helder en warm lichtstanden. Het toilet is separaat te bereiken vanuit de gang. De twee slaapkamers aan de straatzijde hebben toegang tot het balkon. Tv-aansluiting en bedlampen met hotelschakeling zijn aanwezig in de grootste slaapkamer.

Op de geheel nieuwe tweede verdieping bevindt zich de master bedroom met een eigen zeer royale badkamer en-suite, voorzien van vloerverwarming, toilet, dubbel wastafelmeubel, verwarmde spiegel met verstelbaar licht, een design ligbad, dubbele inbouw regendouche en verwarmde zitbank. Ook is in de master bedroom een tv-aansluiting aanwezig en zijn er bedlampen met hotelschakeling aanwezig.
De tweede (baby / kleding)kamer is via de master bedroom te bereiken, maar ook via de hal. De derde kleinere kamer bevindt zich, evenals de master bedroom, grenzend aan het dakterras van ruim 12 m². Op de gang bevindt zich nog een separate toiletruimte, een lichtkoepel en een royale serviceruimte waar de centrale ventilatie hangt net als de warmwaterboiler voor de master bedroom. Hier is ook ruimte genoeg voor opslag.

DETAILS
-Voortuin (westen) en achtertuin (oosten)
-Groot hoekperceel van 271 m²
-Gebruikersoppervlakte van 192,1 m² + 18,8 m² inpandige garageruimte (verwarmd)
-Woonkamer met uitbouw en lichtstraat
-Luxe open woonkeuken
-7 slaapkamers
-2 badkamers
-4 toiletten
-Houten visgraadvloer
-Overal luxe inbouwverlichting (LED), drietraps dimbaar
-Dubbel glas
-Mechanische ventilatie
-Volledig nieuwe elektrische installatie
-Nieuwe CV (Remeha Tzerra Ace 39c) met nieuwe leidingen
-Aparte warmwaterboiler voor 2e badkamer
-Overal flatline radiatoren
-Vloerverwarming in de badkamers
-Achterpui met ledverlichting
-Vorstvrije buitenkraan in tuin

Parkeren
Parkeren kan makkelijk en bewonersvergunning direct verkrijgbaar, de kosten hiervoor bedragen
€50,40 per 6 maanden. Het is mogelijk een tweede vergunning aan te vragen, de kosten hiervoor bedragen € 75,60 per 6 maanden.

Erfpacht
De woning is gelegen op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam. De Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht uit 1955 zijn van toepassing. De jaarlijkse vaste canon bedraagt € 249,57 voor de garage is dit €33,12. Het huidige tijdvak loopt van 16-10-1959 tot en met 15-10-2034. De verkoper heeft de aanvraag voor gunstige overstap ingediend.


Meetinstructie
Het verkochte is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, welke is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen en beperkingen bij het uitvoeren van een meting.

De woning is gemeten door een betrouwbaar professioneel bedrijf en koper vrijwaart de makelaar o.g. en de verkoper voor eventuele afwijkingen in de opgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de verkochte zelf te (laten) meten conform NEN 2580.

This beautiful completely renovated spacious CORNER house with integral garage and large front and back garden, has a beautiful open plan kitchen with large kitchen island, 8 rooms devided over 3 floors, 2 luxurious bathrooms, 4 toilets, a sunny balcony and a roof terrace.

The corner location and the extra strip of garden next to the house provides a beautiful green view, more privacy and a short walk to the backyard. With the backyard facing east and the front garden facing west, this house has the pleasure of the sun all day long. The house stands on a plot of no less than 271 m² with a total net floor space of 211 m² and has an optimal layout. The finishing is high-quality; the entire house has an oak herringbone floor, luxury LED recessed lighting, 3-stage dimmable everywhere, high interior doors and skylights that ensure that the new extension, the second floor and the garage are provided with daylight.

Buitenveldert is a nice green and child-friendly neighborhood. The house is located in a part of Buitenveldert which is very popular, close to the Zuidas, where a completely new international center is emerging with a multitude of amenities in the area like shops, restaurants and other entertainment venues. Groot Gelderlandplein, Beethovenstraat and Buitenveldertselaan are also located nearby. There are also numerous recreational opportunities in the nearby Amsterdamse Forrest.

Public transport with various tram and bus stops is within walking distance. Roads with connection to the ring A10, A2, A4 and A9 can also be reached within a short distance.

LAYOUT
Through the beautifully landscaped green front garden (approx. 70 m²) you reach the entrance of the house. The hall with wardrobe space on the right, meter cupboard with technical installation, toilet, storage room with 1st washing machine connection and stairs to the floor. On the left, high, double folding black doors as entrance to the spacious living room (approx. 70 m²) with new luxury open plan kitchen with a stone worktop, large rinsing island with dishwasher, large refrigerator with 3-drawer freezer, combi microwave, 5-burner gas hob, built-in extractor and a TV connection.

The living room derives its spaciousness from the new extension with skylights. The aluminum sliding doors give access to the cozy backyard (approx. 49 m²) which is equipped with garden light, frost-free outside tap, new black fences with garden door, so the garden can also be reached from the street. The rear facade is fitted with sleek LED lighting strips.

On the left side the indoor luxury heated garage (18,8 m²) with electric garage door. A unique option to park the car indoors and to be able to walk into the house through the extension. Due to the neat finish and the presence of the skylight, the space can also be used as a workspace, hobby room or storage / laundry room (a second washing machine connection is available here).

The first floor has four good bedrooms and there is a spacious luxury bathroom with underfloor heating, a bathtub, walk-in shower with built-in rain shower, double washbasin and a heated mirror with bright and warm light settings. The toilet can be reached separately from the hallway. The two bedrooms on the street side have access to the balcony. TV connection and bedside lamps with hotel switching are available in the main bedroom.

On the completely newly built second floor the master bedroom with its own very spacious en-suite bathroom, equipped with underfloor heating, toilet, double washbasin, heated mirror with adjustable light, a designer bath, double built-in rain shower and heated sofa. There is also a TV connection in the master bedroom and bedside lamps with hotel switching.
The second (baby / clothing) room can be reached through the master bedroom, but also through the hall. The third smaller room is located, as well as the master bedroom, adjacent to the roof terrace of 12 m². In the hallway there is a separate toilet room, a skylight and a spacious service room where the central ventilation hangs, as well as the hot water boiler for the master bedroom. There is also plenty of room for storage.

DETAILS
- Front garden (west) and back garden (east)
- Large corner plot of 271 m²
- Usable surface area of 192,1 m² + 18.8 m² indoor garage space (heated)
- Living room with extension and skylight
- Luxurious open kitchen
- 7 bedrooms
- 2 bathrooms
- 4 Toilets
- Wooden herringbone floor
- Luxury recessed lighting (LED) everywhere, three-stage dimmable
- Double glass
- Mechanical ventilation
- Completely new electrical installation
- New central heating (Remeha Tzerra Ace 39c) with new pipes
- Separate hot water boiler for 2nd bathroom
- Flatline radiators everywhere
- Underfloor heating in the bathrooms
- Rear wall of the house with LED lighting
- Frost-free outside tap in garden

Parking
Parking is easy and residents permit available immediately, the costs are
€ 50.40 per 6 months. It is possible to apply for a second permit, the costs for this are € 75.60 per 6 months.

Annual lease payments
The house is located on leasehold land of the municipality of Amsterdam. The General Provisions for Continuous Lease of 1955 apply. The annual fixed rent is € 249.57 for the garage this is € 33.12. The current period runs from 10/16/1959 to 10/15/2034. The seller has submitted the request for a favorable switch.

Measurement instruction
The goods sold are measured using the Measurement Instruction, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the usable area. The Measurement Instruction does not completely rule out differences in measurement results due to, for example, interpretation differences, rounding off and limitations when performing a measurement.

The property has been measured by a reliable professional company and the buyer indemnifies the broker and the seller against any deviations in the specified measurements. The buyer declares that he has been given the opportunity to measure the sold item (or have it measured) in accordance with NEN 2580.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.250.000,- k.k.
Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Type
Woonhuis
Soort
eengezinswoning
Type woonhuis
hoekwoning
Bouwjaar
1960-1970
Onderhoud binnen
uitstekend
Onderhoud buiten
uitstekend

Tuin

Type
achtertuin, voortuin
Hoofd tuin
achtertuin
Ligging
oost
Oppervlakte
49 m²

Woonhuis

Kamers
8
Slaapkamers
7
Verdiepingen
3
Woonopp.
192 m²
Inhoud
661 m³
Perceelopp.
271 m²
Ligging
aan rustige weg

Energie

Energie label
E
Isolatie
dubbel glas, volledig geïsoleerd
Verwarming
c.v.-ketel

Garage

Type
aangebouwd steen, inpandig
Capaciteit
1 auto

Foto's

Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43Soetendaal 43

Video

Kaart